دکتر پرویز دبیری

متخصص پاتولوژی


کتابسرای مهرافروز

انسان و علم در برابر آسیب های اجتماعی امروز

اینک انسان در دوران تفکر علمی گام نهاده و اندیشه خلاق بشری به کمک علم و روش های علمی، با نوآوری های دائمی خود، هر روز منظره جهان ما را تغییر می‎دهد.
پیشرفت ها و جهش های فکری آدمی در علوم و فنون، در طول یک قرن اخیر، به مراتب بیش از ثمره تلاش های هفت هزار ساله تاریخش بوده و عصر جدیدی را بر پایه «جهان بینی علمی» به روی ما گشوده است.

در قلمروی علم شیمی، امروزه آدمی ساختمان و ترکیب تمام موادی که به روی زمین و یا در جهان می یابد، می شناسد و یا می‎توان شناخت. به سنتز انواع داروها و هورمون ها و ویتامین ها و دیاستازها و آنتی بیوتیک ها دست یافته، همچنین از ترکیب اسیدهای آمینه، پروتئین ها، یعنی زیر بنای ماده زنده را ساخته و در آزمایشگاه های خود از آمیختن هسته عناصر سبک تر، عناصر سنگین تر به وجود می آورده است. ساختمان DNA را که پایه و اساس شیمیایی توارث است شناخته و در پتروشیمی از نفت سیاه هزاران گونه فرآورده سودمند ساخته و آب تلخ و شور اقیانوس ها و دریاها را گوارا و شیرین نموده و به مصرف خوراکی و کشاورزی رسانده است.

در قلمروی فیزیک، ترقیات بس بزرگ و دستاوردها، شگفتی آور است که از آن جمله می توان به کامپیوتر و اینترنت و فاکس و تلفن همراه و رادیو، تلویزیون و شکستن هسته اتم و استفاده از انرژی اتمی و در راه صلح و کاربرد اشعه X و رادیوم و ایزوتوپ ها و لیزر، در صنایع و در پزشکی اشاره کرد.
در قلمروی کیهان شناسی، علم امروزی، نخستین عنصر یا هیدروژن یا H را به عنوان پایه جهان ستارگان شناخته است وبه نظر می‎رسد، این عنصر که نخستین آفریده پروردگار دانا و تواناست، با افزایش دائمی و روزافزون خود، توده های عظیم و متراکم هیدروژن مولکولی یاH2 ابرهای بین ستاره ای یا سحابی ها (NEBULA) را می سازد که از آنها خورشید ها زاده می‎شوند و به این ترتیب جهان گسترش می یابد.

از دید علم امروزی در جهان پهناور، تا دویست میلیارد کهکشان می توان یافت که هر یک در بر گیرنده صدها میلیون و یا میلیاردها خودشید یا ستاره هستند و همچون جزایری دور از هم در فضای بیکران جای گرفته اند و بین هم یک تا دو میلیون سال نوری فاصله دارند. (یک سال نوری، فاصله ای است که نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه در طول یک سال می پیماید.)
می توان پرسید که توده های عظیم و متراکم نخستین عنصر به صورت H2 یعنی سحابی ها که سازندگان خورشیدند از کجا می آیند ؟ آیا از یک منبع سرشار و تمام نشدنی همچون از چشمه ای جوشان، در فضای بی پایان سرازیر می‎شوند؟ نمی دانیم.
باید اشاره کرد که H2 شکل مولکولی نخستین عنصر، به صورت دو اتم هیدروژن چسبیده به هم است. آیا نمی توان اندیشید که آفریننده، به نخستین عنصر نیروی دو تا شدن عطا کرده است که بتواند یک را دو و دو را چهار و چهار را هشت و هشت را شانزده و شانزده را سی و دو بسازد و به همین ترتیب پیش برود ؟

با یک حساب ساده ریاضی می توان دید که در این روند، در دوستمین بار دو تا شدن، تعداد H2 به رقم بیش از 60^10 و در پانصدیمن بار به رقم 150^10×3 و در هزارمین بار تعداد H2 به رقم باورنکردنی300^10×10 می‎رسد. اگر وزن 24^10 اتم هیدروژن یک گرم باشد، هر 30^10 اتم هیدروژن یک تن وزن خواهد یافت و در هزارمین بار دو تا شدن، وزن H2 حاصله به 270^10×10 تن می‎رسد (یعنی عدد 10 که 270 صفر در جلوی آن قرار گیرد) که با آن میلیاردها، میلیارد خورشید و میلیون ها کهکشان می‎تواند ساخته شود. چنین است که از نخستین عنصر، که کوچکترین آنها و به قطر ناچیز یک انگستروم (یک انگستروم معادل یک میلیونیم یک سانتیمتر است) و شامل یک هسته (پروتون) و یک الکترون و در عین حال مادر و سازنده همه عناصر سنگین تر است، خورشیدی به وجود می‎آید.

(این بیان پیامبر گونه استاد سخن، فردوسی حکیم، که در شاهنامه درباره خلقت می فرماید «که یزدان ز ناچیز، چیز آفرید» از دید جهان بینی علمی امروز نیز قابل توجیه است.)
سپس در کوره کیمیا گری خورشیدهای متوسط و در دمای زیاد درونی آنها که تا بیست میلیون درجه می‎رسد، دائماً از پیوستن هسته هیدروژن با هم، عناصر سنگین تر به وجود می‎آید. به نظر می‎رسد که این پدیده نیز «هدف بین» است زیرا در خورشید ما نیز عناصر سنگین تری بر مبنای هیدروژن مانند کربن و ازت و اکسیژن و سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم و آهن (قریب صد اتم) ساخته می‎شوند که در مرحله بعد برای ایجاد ماده زنده و پیدایش زندگی و سلول، در زمین سهم می‎گیرند و دنیای زنده را که روندی هدف نگر، از پیدایش و تطور و تکامل قریب دو میلیون جاندار، در طول 1800 میلیون سال است، به نمایش می گذارد.

همگی خورشید ها در جهان هستی راه را می پیمایند و خورشید زمینی ما از این نظر یک ستاره استثنایی نیست. پس خورشید ها، واحد دنیای ستارگان و کیمیاگران جهان هستی و شاهکارهای آفرینش اند زیرا خورشیدها، زندگی سازند.

(جهان آفرین را ستایش کنیم)

همچنین در قلمروی آستروفیزیک، می توان از گشودن راههای آسمان و انجام سفرهای فضایی و فرود انسان در ماه و گردش فضا پیماها به دور کرات زهره و مریخ و مشتری و زحل و عبور در قلمروی منظومه شمسی و مشاهده زندگی و مرگ خورشیدها و کشف بسیاری از اسرار کاینات، سخن گفت.
در قلمروی زیست شناسی (بیولوژی)، آدمی امروز ساختمان ماده زنده و اعمال پیچیده سلول ها و بافت ها را شناخته و دانسته است که سلول واحد دنیای زنده است و بدون سلول زندگی ندارد. طرحی از ژنوم انسانی شامل سی هزار ژن ساخته و شکل و محل و عمل آنها را شناخته است.

بسیاری از رموز زندگی گیاهان و جانوران را در آب و خاک و هوا کشف کرده و به کشت سلول و بافت ها و اندام ها پرداخته و قوانین زیستی انسان و روند تکاملی دنیای زنده را به ما شناسانده و به ما آموخته است که چگونه در این روند 1800 میلیون ساله، که با پیدایش سلول آغاز شده و از اسفنجی ها و مرجانی ها و نرم تنان دریایی (قریب 1000 میلیون سال) گذشته و 500 میلیون سال پیش به پیدایش ماهی ها که ویژگی آنها در داشتن فک و ستون مهره ای است (آغاز مهره داران) و قریب 350 میلیون سال قبل به پیدایش دوزیستان (مهاجرت از آب به خشکی) و 260 میلیون سال پیش به پیدایش خزندگان از دوزیستان و 65 میلیون سال قبل از این پیدایش پرندگان و پستانداران از خزندگان، انجامیده است. ظهور انسان به 2 تا 4 میلیون سال پیش می‎رسد که خود موضوع یک سخنرانی دیگر می توان بود.

در قلمروی پزشکی نیز پیشرفت شگفت آور است: بیمارستان های مجهز، برای هر گونه خدمات پزشکی و درمانی آماده گشته و بخش های بزرگ داخلی و جراحی و دیگر رشته های پزشکی و اتاق های عمل برای گشودن مغز و سینه و جراحی قلب باز به بهترین صورتی پرداخته شده اند.
تیم های پزشکان و پرستاران و تکنسین های آزموده، در هر لحظه آماده کمک برای نجات جان بیماران دردمند هستند.
اسکن مغز و سایر اندام ها برای کشف آسیب های بدنی و شناخت تومورهای سرطانی، پیوند و تعویض اندام ها (مانند کلیه و کبد و قلب)، دیالیز کلیه، سرویس های CCU و ICU برای بیماران قلبی و مغزی، نمونه های دیگری از پیشرفت های دانش پزشکی را در این دوران نشان می‎دهند.
آزمایشگاههای مجهز در رشته های گوناگون: شیمی بیولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، آسیب شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک، هورمون شناسی و رادیوایزوتوپ، کمک های ارزنده ای در شناسایی و درمان بیماری های انسانی می‎کنند.

امروزه بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان را با دید علمی، به خوبی می شناسند و به کشف زودرس آنها موفق می‎شوند. شاید تنها فهرست بررسی ها و پژوهش هایی که درباره سرطان این بیماری دهشت از انجام شده می توان به صورت کتابخانه ای در آید.
جنبه دیگر خلاقیت اندیشه انسان، قلمروی هنر و ادب است که بی پایان بوده و هر کس در آن پناهگاهی برای خود تواند یافت.
هنر از آغاز پیدایش انسان، روشنایی بخش راه بشریت و چون سرنشین ناشناس مغز و سازنده چهره جهان برای آدمی بوده است و به دو صورت متظاهر می‎شود:
یکی در خلق هنر و دیگری در سیر جمال. خلق تصاویر یا اصواتی که در بیننده و شنونده احساس جمالی یا ESTHETIC بر می انگیزد ـ یعنی هنر آفرینی از نیازهای اصلی سرشتی انسان است.

هنرمند است که با اندیشه خلاق خود، زیبایی های طبیعت را می بیند، حس و درک می‎کند، رنگی از عواطف خود به آن می زند و سپس با واسطه مغز و دست و بیان و قلم و چکش و قلم موی خود آن را به صورت شعر و موسیقی و معماری و مجسمه سازی و نقاشی و سایر رشته های هنری به دیگران عرضه می‎کند و آنان را در دنیای روشنی که سیر کرده و الهام گرفته است، با خود می کشاند.
زیبایی و جمال که بزرگترین ملهم هنرمند است، همچون چشمه زاینده شادی، برای کسی است که بتواند آن را کشف کند، زیرا همه جا آن را می توان یافت. دنیای هنرمند، دنیای روشنایی و عشق و زیبایی و آزادگی و راستی و پاکی است.

در کنار شاهکارهای ادبی، موزه ها و گالری ها و همچنین کتاب ها آثار قلمی نقاشان بزرگ را در دسترس همگان می گذارند. در زمینه موسیقی، این هنر مجرد و لطیف، سرآمد هنرها، البته موسیقی ملی اصیل ایرانی مقامی بس والا دارد. گاهی اندوهناک و گلایه آمیز و زمانی وارسته و عرفانی و تفکر انگیز و گاهی شادان و غزلخوان و پای کوبان و دست افشان، ولی همیشه شکوهمند است. گویی نمایشگر تاریخ گذشته ایران است. همچنین در رشته کلاسیک آثار موسیقیدانان نامداری چون بتهوون و موتزارت و دیگران، در کنسرت ها و یا به وسیله CD و رادیو تلویزیون به مردم عرضه می‎شوند و به مغز و قلب افراد روشنی وشادی و صفا و عظمت می بخشند.

در هنر معماری آثاری از بناها و پل ها و کارخانه ها و معابد و دانشگاهها و رصد خانه ها و موزه ها و بیمارستان ها و مراکز پژوهشی به وجود آمده که مایه شگفتی است و در بین آنها گنجینه های هنری شهر اصفهان نیز می درخشد.
در سایر فعالیت های فکری بشری چون تعلیم و تربیت کودکان و آموزش و پرورش جوانان و فرهنگ و اقتصاد و کشاورزی و جامعه شناسی و کشورداری و نیز می توان ناظر پیشرفت های شگفت آور و شاهد عروج اندیشه خلاق انسانی بود تا آنجا که چکیده آرزوهای خود را برای ساختن دنیای بهتری در مهد آزادی و دموکراسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس نموده است.

در دهم دسامبر سال 1948 میلادی (19 آذرماه 1327) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد (دولت ایران نیز به آن رای داد) «تا جمیع افراد آدمی و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را همیشه در نظر داشته باشند و بکوشند به وسیله تعلیم و تربیت و احترام به حقوق انسانی و آزادی ها، توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای آنها، چه درمیان حکومت های خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورها تامین گردد.»
این اعلامیه سی ماده دارد و تدوین آن را باید یکی از افتخارات بزرگ بشر امروزی دانست. اینها حقوق شهروندی در «دهکده جهانی» است. همه باید بخوانند و بدان آگاه باشند.
دانشگاهها و دنیای امروزی، بزرگترین کانون های آزاد اندیشی و نوآوری و پژوهشگری و جایگاه تجلی و پرورش تعالی افکار انسانی هستند. اینان به صورت معابدی برای شناخت و کشف حقایق در آمده اند. در دانشگاهی مستقل و پیشرو است که آینده هر کشور به دست رهروان علم، شکل می پذیرد.
امروزه پیشرفت علوم روز به روز و شاید ساعت به ساعت است. هزاران موسسه علمی تلاش همیشگی خود را برای شناخت رازهای جهان، آغاز کرده اند. چهره روشن علم است که بر اوهام و خرافات پیروز گشته و نظم جهان هستی را بر ما روشن ساخته و معجزه زندگی و شاهکارهای دنیای زنده و چگونگی روند تکامل جانداران را به ما شناسانده است.
بزرگترین انقلابگر دنیای امروز و فردای ما علم است زیرا اوست که پیوسته منظره جهان را برای ما تغییر می‎دهد.
جهان بینی علمی امروزی به ما می‎گوید که تصورات پیشینیان ما درباره جهان و زندگی، نارسا و چه بسا نادست بوده است.
ویژگی بزرگ علم در این است که پوینده (دینامیک) و با زمان پیشرونده است.
قلمروی تحقیقش دنیای مادی و معنوی هر دو را فرا می‎گیرد و چون بر مشاهده و تجربه و پژوهش متکی است، قوانینش درست و روشن و در برابر هر محکی استوار و دستورهایش دقیق و جهانی است. تعصب بر نمی انگیزد و مرز و بومی ندارد و بزرگترین راهنما و راهگشای دنیای ماست. چون خور ز فروغ خود جهان آراید.
به گفته حکیم نظامی :

من به تو جز علم نگویم سخن علم چو آید به تو گوید چه کن

در برابر پرسش هایی که درباره وجود خود و جهان طرح می کنیم، هر پاسخی را که علم امروزی به ما می‎دهد، با اطمینان خاطر باید پذیرفت و آنها را که علم هنوز نمی تواند پاسخگو باشد، به سادگی باید گفت نمی دانیم و چشم به آینده بدوزیم.

وه که پشت و پناه ما علم است روشنی بخش راه ما علم است
هدفش خدمت به انسان هاست بهترین خیر خواه ما علم است

امروزه علم برای حل دشواریهای اجتماعی انسان دامن همت به کمر زده است و تلاش می‎کند ولی با آسیب های بزرگی روبروست و بالاتر از همه باید با دو هیولای وهشتناک پنجه در پنجه افکند: اول تراکم و انفجار جمعیت و دوم خطرات جنگ اتمی.
1- چهار هزار سال پش از تولد مسیح، جمعیت زمین به کمتر از ده میلیون نفر بوده، هنگام تولد مسیح نزدیک به صد میلیون و در سال 1830 یک میلیارد نفر و در سال 1960 به سه میلیارد رسیده و امروز بیش از شش میلیارد نفر شده است و اگر چنین پیش رود، پس از سه قرن، به صدها میلیارد تن بالغ خواهد شد. می توان برخی از دشواری ها و مصائب بزرگ چنین توده انبوه و فشرده ای را پیش بینی کرد: کمبود غذا و آب و مسکن، نیازهایی که برآورده و ارضا نمی شوند، کارگرانی که بیکار می مانند و ...

آیا باید ساکت نشست و دست بر روی دست گذاشت تا فقر و گرسنگی و بیماری و قحطی راه حلی برای این مشکل بیاید و یا باید خردمندی و هوشیاری در پی چاره بود و علاج واقعه را پیش از وقوع کردH2 و از وسایل و روش هایی که علوم جدید در اختیار ما گذارده، مرهمی برای زخم های انسانی یافت و بر آن نهادH2 به خاطر پیشگیری این ماجرای غم انگیز و دردناک که ناظر به تمام بشریت خواهد بود، کنترل شخصی موالید و تنظیم خانواده ضرورت قطعی می یابد. امری که مستلزم بیداری و دلسوزی حکومت ها و آگاهی و شاید فداکاری پدران و بویژه مادران است. در این زمینه باید به اهمیت و لزوم تک همسری نیز اشاره کرد که بهترین راه برای تامین خوشبختی و استحکام خانواده و آسایش و آرامش محیط خانوادگی است.
احترام و اهمیت و تقدس خانواده، به عنوان واحد اصلی اجتماعی باید برای همیشه محفوظ بماند.

2- زندگی انسان ظریف و شکننده و بویژه در برابر تشعشعات اتمی، آسیب پذیر است. شکستن هسته اتم و دسترسی به انرژی عظیم اتمی، یک جهش بزرگ علمی و از پیروزی های کم نظیر اندیشه انسان است. ولی نیروی اتم یک قدرت جادویی، می‎تواند هم بسازد و سودمند افتد و هم بسوزد و تباه و ویران کند.
فاجعه دردناک بمباران شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن، دور نمایی از وحشت ویران گری و نیروی تخریبی بمب های اتمی را در جنگ های آینده به ما نشان می‎دهد.
به موجب یک بررسی پژوهشی که توسط صد نفر از دانشمندان برجسته جهان در دسامبر سال 1983 درباره «پی آمدهای جنگ هسته ای به روی زمین» صورت گرفت، در صورت بروز یک جنگ اتمی با قدرت انفجاری 5000 مگاتن (هر مگاتن معادل قدرت تخریبی یک میلیون تن ماده منفجره TNT است) فاجعه ای بزرگ به صورت یک زمستان هسته ای و یا دوران یخبندان جدیدی پیش خواهد آمد که منجر به نابودی نسل آدمی و یا شاید نابودی زندگی از روی زمین می‎گردد. اگر آماجگاه این جنگ نیمکره شمالی و یا خاورمیانه باشد، پس از چندی دامنه فاجعه تا نیمکره جنوبی نیز کشیده خواهد شد و تمام سطح زمین را فرا خواهد گرفت. اثر عمده یک جنگ هسته ای در اقلیم زمین، همانا سرمای بسیار شدید، کرخت کننده و طولانی هوای سطح قاره هاست. سرمایی که بر اثر آلودگی اتمسفر از ذرات رادیو اکتیو و بویژه دوده آن پدید می‎آید.

در پی آمد تاریکی و قطع فتوسنتز، پلانکتون گیاهی به زودی می میرد و زنجیره غذارسانی از بین می‎رود و زندگی رو به تباهی و انحطاط می گراید. مواد سمی و لجن هایی که از سطح زمین به راه می افتند، آب های ساحلی دریاها و اقیانوس ها را آلوده می‎کنند. بسیاری از سر چشمه های غذایی دریاها از بین می‎روند و اندک چیزی هم که باقی می ماند به سختی قابل دسترسی خواهد بود.
فرآوردهای کشاورزی کم و بیش نابود می‎شوند. کاهش نور آفتاب از فتوسنتز گیاهان جلوگیری می‎کند و تمامی فرآورده ها و شبکه طبیعی تغذیه، رفته رفته از بین می‎روند.

جانوران اهلی یا می میرند و یا بر اثر رادیو اکتیویته، از پای در می آیند و عقیم می‎شوند و هر کدام هم که جانی در ببرند را بی آبی تلف می‎شود، چون آب شیرین خشکی ها یخ می بندد.
انفجارهای هسته ای، در محدوده شهرها، انبارهای نفت و گاز را مشتعل می سازد و مخزن های شیمیایی سمی را متلاشی می‎کند و در نتیجه رودها و نهر ها را آلوده ساخته و زندگی را در دریا به نابودی می کشاند.
اگر جنگ هسته ای در نیمکره شمالی و یا خاورمیانه رخ دهد، پس از چندی دامنه آن تا استوا و نیمکره جنوبی نیز کشیده خواهد شد. جانوران و گیاهان بومی این سرزمین ها به سختی آسیب خواهند دید، به جنگل های استوایی که یکی از بزرگترین پشتوانه های حیاتی کره زمین است به شدت لطمه خواهد خورد و چه بسا نابود خواهد شد.

تنها کسانی می‎توانند از این معرکه جان به در برند که در پناهگاه های بسیار عمیق خزیده باشند، آن هم به شرط ذخیره فراوان مواد غذایی و دسترسی به اکسیژن کافی. این از مرگ جستگان، در واقع زندگان موقتند زیرا وقتی از پناهگاه خود بیرون آیند با جهانی خالی از سکنه روبرو می‎شوند که غرق در رادیو اکتیو است و دیگر هیچ چیز در آن نمی تواند بروید.
به طور خلاصه، آسیب های هولناکی به جو و اقلیم سیاره زمین، در نتیجه یک جنگ هسته ای می‎رسد، هستی همه موجودات زنده و آینده آنها را به خاطر می اندازد و آدمی زودتر از همه به نابودی می گراید.
نیروی سرکش اتم باید کنترل و مطلقاً در راه غیر جنگی و رفاه انسانی به کار رود. باید از ساخت بمب های اتمی خودداری شود و مبارزه با تسحیلات هسته ای تا حد از میان بردن تمام بمب های اتمی موجود، شعار همیشگی انسان دوستان آزاداندیش و آینده نگر همه کشورها باشد و در این راه از هیچ گونه تلاش فردی و کوشش گروهی خودداری نکنند.

زمامداران امروزی باید بکوشند تا کشورهای خود را از درگیری در جنگ های امروزی بر کنار و درامان نگهدارند زیرا جنگ ها در عصر اتم براستی وهشتناکند.
جنگ مادر همه بدبختی ها و عامل ویرانی ها و کشتارها و دربدری ها و نشانه و باقیمانده ای از قانون جنگل است و نمی تواند هیچ یک از مسائل انسانی را حل کند.
در عین حال دفاع از خانه و مرز و بوم خود در برابر هجوم یک متجاوز بیگانه، یک وطیفه ملی و همگانی است.
خطرات دیگری که انسان و دنیای زنده را در زمین تهدید می‎کند بیشمارند و از آن جمله آلودگی محیط زیست است که بویژه در شهرهای صنعتی چشمگیر است.

مواد زیان بخش، ناشی از احتراق گازوئیل و بنزین (سوخت های فسیلی) و دود کارخانه ها و کارگاهها و تا اندازه ای سیگار، هوای شهرها را و ورود مواد زائد کارخانه ها در رودخانه ها و دریاها، آب را آلوده می‎کند. باید با جایگزین کردن مواد سوختی دیگری برای ماشین ها، بویژه استفاده از نیروی برق و سوخت هیدروژنی و راه های زیرزمینی و بیرون بردن کارخانه ها از محوطه شهری و مبارزه با سیگار و ایجاد فضاهای سبز و جنگل های کوچک و پارک ها و درختکاری در منازل و کوچه ها برای تمیز نگه داشتن هوای شهرها کوشید. در این زمینه امکان پیاده روی از منزل تا محل کار و برای کودکان و جوانان، از خانه تا مدرسه و دانشگاه، سودمند تواند افتاد.

همچنین باید از ورود مواد زائد کارخانه های صنعتی در جوی ها و رودخانه ها جداً جلوگیری کرد. شهرسازان آینده باید از قوانین زیستی وجود آدمی آگاهی داشته باشند و شهرها را محیطی سالم برای اطاعت از قوانین زندگی بسازند.
یکی دیگر از عواملی که قوانین زندگی را به شدت لگد کوب می‎کند و برای سلامتی جوانان و نسل آینده زیان بخش است، ابتلای به مواد مخدر مانند تریاک و هروئین و اکس و ال اس دی و کوکائین و حشیش و غیره است. اعتیاد را باید نوعی خودکشی تدریجی دانست.
جوانان ایرانی باید هشیار باشند تا گرفتار هیولای هولناک اعتیاد نشوند و اگر به دام افتاده اند غیرت کنند و به نام آینده ایران، خود را از چنگال این دیو مهیب نجات بخشند زیرا در ادامه این راه جز تباهی و بدبختی چیزی نیست.

آسیب های اجتماعی فراوان در برابر بشریت قد بر افراشته اند که باید با نیروی دانش و با دیدی جهانی، با آنها مبارزه کرد مانند: بیماری ایدز، سرطان، بیماری های قلبی عروقی، فقر و بیکاری، خشونت و بیداد، سقوط موازین اخلاقی، بیماری های روانی، بیسوادی و جهل و ...
به نظر می‎رسد که سیاستمداران، در راه تامین خوشبختی و رفاه و آسایش مردم موفقیت شایسته ای به دست نیاورده اند. اینک وظیفه دانشمندان و اندیشمندان هر کشور است که قدم پیش گذارند و همت کنند و نتیجه بررسی های علمی و پژوهشی خود را برای رفع دشواری های اجتماعی در اختیار زمامداران کشورها بگذارند و آنان را در اتخاذ تصمیم ارشاد نمایند.

امروزه به لطف علم و به کمک ابزارهای علمی و تکنولوژی پیشرفته، مردم دنیا، در چند لحظه از آنچه در دور و نزدیک جهان می گذرد آگاه می‎شوند و بدین جهت به زمین «دهکده جهانی» نام داده اند.
در این دهکده جهانی، یا آنکه برگزیدگان آدمی، در گذشته کوشیده اند تا پایه های زندگی اجتماعی را بر داد و نوعدوستی و آزادی و مدارا و ادب و گفتگو و محبت به همنوع قرار دهند، با وجود این آثار قانون جنگل (که در آن قوی، ضعیف را از بین می برد) هنوز در اندیشه و دست های انسان باقیمانده و نور وجودش را فرا نگرفته است.
تنش ها و جنگ های ویرانگر و خانمان برانداز و کشتارهای کور در دنیای امروز موید این گفته است. به راستی درنده خوبی و جنگ افروزی و ریختن خون انسان به دست انسان تا کی باید ادامه یابدH2 شما را به خدا دیگر بس است. این پدیده شوم مایه شرمساری وجدان بشری است و باید قطعاً محکوم و برای همیشه غدغن گردد.
به گفته سعدی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمینشاید که نامت نهند آدمی

در این دهکده جهانی، کشورها بکوشند تا مانند افراد یک خانواده بزرگ با هم بسر برند و همه برای رفاه این خانواده کوشش کنند. باید برای مردم کشور ها، امنیت و آرامش و امید و شادی تامین نمود و با نگرانی دائمی از آینده و استرس ها مبارزه کرد و از این راه برای کاهش و پیشگیری بیماری های روانی کوشید.
بسیاری از مردم دنیا که از ناهنجاری های گوناگون اجتماعی سرخورده و به تنگ آمده اند و برای آینده نگران هستند، خواهان محیط جهانی لبریز از صلح و صفا و آرامشند و آرزو می‎کنند که روزهای خشونت بسر آید و لبخند مهر و عطوفت همه جا پرتو افکند.
برای آینده ای روشن تر، آرزو دارند که ریشه جنگ ها در جهان بخشکد. همه کارخانه های اسلحه سازی، در هر کجا که باشد و تمامی وسایل مهیب کشتار جمعی از میان بر داشته شوند و به جای آن ها تراکتور، میکروسکوپ و وسایل آسایش زندگی ساخته شود.
فقط یک نیروی نظامی و ضربتی در اختیار سازمان ملل بماند که از خودسری و جنگ افروزی زمامداران سرکش جلوگیری کند.

آرزو دارند که منابع اقتصادی جهان در یک شورای جهانی از متخصصین برجسته اقتصاد زیر نظر سازمان ملل، بررسی و مورد بهره برداری قرار گیرد که در آن اثری از استعمارگرایی و چپاول و غارت ثروت های کشورهای کوچک نباشد.
خواهان آنند که کنترل موالید با یک دید جهانی، بویژه در کشورهای پر جمعیت اجرا گردد تا از تراکم بی اندازه و انفجار جمعیت و دردسرهای ناشی از آن جلوگیری شود.
خواهان آنند که حکومت ها برگزیده واقعی و خدمتگزار مردم و غمخوار همه قشرهای اجتماع و پاسخگوی مردم باشند و نمایندگان دلسوز ملت برگزیده از افراد آگاه و شرافتمند و روشن بین و کارشناس خبره بوده و با تصویب قوانین مترقی برای حل دشواریهای روز کشور خود بکوشند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سر لوحه قوانین اجتماعی ناظر و جهان بینی علمی رهگشای همه بررسی ها و تلاش ها باشد و شرافت و درستی و آزاداندیشی و محبت به همنوع و ادب و عدالت و احترام به زندگی انسان، چون سرود جاودانی بشریت گردد.

دشواری هایی که بشر درمانده امروز در پیش دارد بسیار است. برای حل آنها چه باید کرد؟
اینک وظیفه دانشمندان خبره و فرهیختگان روشن بین و آینده نگر هر کشور است که همت کنند و به دور هم گرد آیند و بکوشند تا در هر کشور «اتحادیه ملی دانشمندان» به وجود آید و نمایندگان این اتحادیه ها به «اتحادیه جهانی دانشمندان» بپیوندند، تا این کانون فیاض اندیشمندان برجسته و خبرگان آینده نگر، با هشدارهای بهنگام خود دولت ها را در ادامه راه بایسته و شایسته راهنمایی کند.
پیام این است:

برای حل مسائل دشوار اجتماعی دنیای امروز:
«دانشمندان تمام جهان، متحد شوید»

دکتر پرویز دبیری
آذر ماه 1385


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

حمید ذوالنور [ 1391-04-16 ]
از شمار دوچشم یک تن کم از شمار خرد هزاران بیش

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
متن سخنرانی دکتر دبیری دانسان و علم در برابر آسیببیوگرافیجهان بینی علمی و دنیای زنیادنامهتألیفات پزشکیصفحه اصلیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر